• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

Office of Provincial Commercial Affaris Nakhon Pathom

ประกาศจังหวัด

82 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้อมชมภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 210

16 ก.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริหารจัดการจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางและการเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานจังหวัดนครปฐม

เรื่อง จตนารมย์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

18 มิ.ย. 2563 16

อ่านเพิ่มเติม
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำโครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัย Covid - 19 ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดนครปฐม) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

9 มิ.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ลดค่า ช่วยประชาชน Lot 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มิ.ย. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม